Az Európai Szociális Alap támogatásával

Társaságunk sikeres pályázatot nyújtott be az ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Kht-hoz, „Készségfejlesztés az emberközpontú hulladékgazdálkodás megvalósításáért a Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. –nél” címmel. A projektet az Európai Unió és a magyar állam támogatja. A támogatást közösségi alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból fizetik az alábbiak szerint:
Európai Szociális Alap (támogatás 75%-a)
Hazai forrás (támogatás 25%-a)
Saját forrás

A projekt keretében 6 különböző képzést hajtunk végre:

 • Vállalatirányítási rendszer kiépítéséhez kapcsolódó képzés
 • Hulladék-gazdálkodásra, technológiára vonatkozó képzés
 • Logisztikai képzés
 • Környezetvédelmi képzés
 • Szakirányú angol nyelvi képzés
 • Informatikai képzés

A képzési programban 76 fő vesz részt, melyből 71 fő szerez képzettséget.

EQUAL PROGRAM – EQUALHUNGARY.HU
Az Equal program „A munkaerőpiac szempontjából hátrányos helyzetű emberek munkaerőpiacra való belépésének vagy visszailleszkedésének segítése” elnevezésű intézkedésének átfogó céljai:
A projektben olyan új típusú, céltérségben még ismeretlen szakmai – szervezeti – intézményi – munkaadói foglalkoztatási rehabilitációs – reintegrációs struktúra kialakítását célozzák meg (Felső-Bácskai Foglalkoztatási Paktum), amely működési mechanizmusában ötvözi az eddigi rehabilitációs modellkísérletek sikeres elemeit, reprodukálható és más térségekre is adaptálható metodológiai eszköztárat alakít ki.
A projekt folyamatos igényfelmérésen alapulva, állandó szakértői ellenőrzéssel, ellátja, felzárkóztatja, fejleszti, képzi, pszicho-szociálisan rehabilitálja és a nyílt munkaerőpiacra reintegrálja a célcsoport 30 tagját.

A projekt elsődleges célcsoportjai:

 • Fogyatékkal élő emberek
 • Elavult vagy nem piacképes szakképzettséggel rendelkező munkanélküli emberek
 • Megváltozott munkaképességű emberek
 • Alacsony iskolai végzettségű, munkanélküli emberek
 • Roma emberek
 • Inaktívak

A Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. – mint partner -, Equal projektben vállalt szerepe:
10 fő foglalkoztatása (utánfoglalkoztatása), munkahely-orientált gyakorlati képzése, munka-asszisztencia biztosítása. Részt vesz továbbá a munkáltatás bemutatásán keresztül a környezetvédelmileg pozitív termelő formák, és így a környezettudatos viselkedésformák kialakításában és elterjesztésében. Hathatós segítséget nyújt a térségi vállalkozói-munkaadói réteg motiválásában és informálásában, a problémás célcsoport szempontjából befogadóbb munkahelyi környezet kialakítása és a szélesebb, szociálisan érzékenyebb munkaadói kör kialakítása érdekében.

Támogatás mértéke 69,9%
Saját forrás 30,1%
Projekt azonosító száma: HEFOP -3.4.1/05/1.-2006-03-0012/2.0