Hulladékkezelő Komplexum bemutatása

FELSŐ-BÁCSKAI REGIONÁLIS KOMPLEX TELEPÜLÉSI HULLADÉKKEZELŐ TELEP – VASKÚT

A ’90-es évek végén a felső-bácskai térségben egyre égetőbbé vált a települési hulladékgazdálkodás kérdésének megoldása, mely később a térség egyik alapvető célkitűzésévé nőtte ki magát. Az idők során bizonyossá vált, hogy a problémát települési szinten kezelni nem lehet, így térségi összefogásra volt szükség. 1999-ben 29 település összefogásával megalakult a Felső-Bácskai Szilárd Hulladéklerakó Önkormányzati Társulás, melynek alapvető célja volt a felső-bácskai települések szilárd hulladékkezelésének hosszú távú megoldása. Elsődleges cél volt a települések szilárd hulladékkezelési közszolgáltatásának, valamint a szelektív hulladékok gyűjtésének a megszervezése, valamint egy olyan hulladékkezelő és ártalmatlanító telep megvalósítása, amely fogadni tudja a településeken keletkező szilárd hulladékokat. A cél megvalósulása érdekében a szükséges forrásokat a társulásnak meg kellett teremtenie. A források 10 %-a önrész, 40 % céltámogatás, 20 % KAC támogatás, 30 % PHARE CBC támogatás, amelyből sikerült megvalósítani ezt a nagy volumenű térségi projektet.

A beruházás 2002-ben indult meg Vaskút község gesztorságával a szombathelyi székhelyű Solvex Kft. tervei alapján, Vaskút község határában. A kivitelezői teendőkre a TÉRBETON konzorcium kapott megbízást, aki 2002-ben el is kezdte a munkálatokat Vaskút község külterületén. Ugyanebben az évben megalakult többségi önkormányzati tulajdonnal a Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft., melynek feladata egy térségi komplex hulladékgazdálkodási rendszer kiépítése volt. Kevesebb, mint két év leforgása alatt sikerült egy olyan rendszer kiépítése, mely magában foglalja a települési hulladékok begyűjtését és szállítását, valamint lehetővé teszi a hulladékok szelektív gyűjtését. Azonban továbbra is problémát jelentett a hulladékok ártalmatlanítása, ugyanis a térségben nem volt megfelelő műszaki védelemmel ellátott ártalmatlanító hely. Erre a problémára nyújt megoldást a Felső-Bácskai Regionális Komplex Települési Hulladékkezelő Telep, amely biztosítja a térségben élők hulladékának hosszú távú hasznosítását ill. végleges ártalmatlanítását.

A Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft.

(székhely: 6521 Vaskút, Kossuth u. 90.) nyilvánosságra hozandó adatai a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján:
Nyilvántartó cégbíróság: Kecskeméti Törvényszék
Cégjegyzékszám: Cg.: 03-09-109760
Adószám: 12822230-2-03
Számlavezető Bank: K&H Bank Zrt.
Bankszámlaszám: 10402513-50526684-76751011
e-mail: fbhkft@new.fbhkft.hu

Vezető tisztségviselő neve: Agatics Roland
Tisztsége: ügyvezető
Felügyelőbizottsági tagok: Vizin Tamás, Alszegi Zoltán , Ferencz Károly

Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

A honlapot készítette és üzemelteti: